21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...
 Groep 3A

 

Met veel plezier stellen wij u groep 3 voor waar het leren lezen, schrijven, spellen en rekenen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma is. De overgang van groep 2 naar 3 is enorm groot voor onze kinderen. Er zijn kinderen die hier al een tijdje aan toe zijn, maar er zullen ook veel kinderen zijn die hier erg aan moeten wennen. Naarmate de eerste weken voorbij zijn, raken de kinderen steeds meer gewend aan de vakken en de manier van werken in groep 3. Maar dit heeft uiteraard wel even tijd nodig.

U zult niet geloven op wat voor kort tijdsbestek uw kind al behoorlijk wat letters weet te benoemen en zelfs al woorden weet te lezen. Er gaat niet alleen voor de kinderen, maar ook voor u als ouders een wereld open. Dit is prachtig om mee te mogen maken.

Rond de decembermaand zijn alle letters aan bod geweest en kunnen de kinderen namelijk al lezen. We bieden het leesonderwijs aan via de methode 'Veilig Leren Lezen', met ondersteuning middels gebarentaal. Deze gebarentaal is een krachtige en effectieve ondersteuning bij het leren lezen en spellen. Vanaf januari komt er een fase van verkorting en versnelling van de woordherkenning en wordt er ook begonnen met het begrijpend lezen. Ook al gaan kinderen van deze leeftijd zelf leren lezen, blijven ze voorlezen van u als ouders nog steeds heel leuk vinden. Tevens is voorlezen ook erg belangrijk, aangezien dit o.a. bijdraagt aan de taalontwikkeling & het leren luisteren en concentreren. Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van uw kind.

Voor rekenen gebruiken wij de methode 'Pluspunt' en komen in grote lijnen de volgende onderdelen aan bod: cijfers schrijven, inzicht in de telrij, werken met een rekenverhaal, erbij en eraf t/m 20, hele uren aflezen op de klok, geldsommen, meten, maar ook de tafels van 2, 5 en 10. We leren de kinderen het automatiseren t/m 20 aan via de verliefde getallen, de tweelingsommen en de splitssommen. Dit automatiseringsproces is van groot belang voor de rest van hun rekenkundige ontwikkeling. Het is altijd fijn als we merken dat ouders dit automatiseringsproces spelenderwijs thuis met hun kind willen oefenen. Dat kan bijvoorbeeld door het spelen van spelletjes: 2 dobbelstenen voor de erbij- en erafsommen, speelkaarten gebruiken om sommen te oefenen, gezelschapsspelletjes spelen waarbij dobbelstenen gebruikt worden, verhaaltjessommen tijdens het avondeten aan tafel laten oplossen, etc. En niet te vergeten, de digitale rekenapps / programma's waarbij de kinderen op de computer of tablet kunnen stoeien met allerlei rekensommen. Kortom, er zijn veel mogelijkheden waar u als ouder aan kunt bijdragen.

Niet alleen het leren lezen, spellen, schrijven en rekenen staat centraal in onze groepen, maar er is ook veel tijd voor andere vakken. Hierbij valt te denken aan muziek, handvaardigheid, tekenen, gymonderwijs en w.o. Ook gebruiken wij de methode 'Goed Gedaan!' om de kinderen op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen. Iets wat wellicht wel het belangrijkste is voor ieder kind! Ons streven is om niet naar ieder kind te leren kijken, maar om ieder kind individueel te leren zien! Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier, in zijn of haar eigen tempo. Wanneer een kind goed in zijn of haar vel zit, kunnen ze zich ook goed ontwikkelen. En om aan dit proces te mogen bijdragen, is wat ons beroep als leerkracht ook zo ontzettend mooi maakt.

Er is Post!
De jongste kinderen van OBS De Speurneus werden eind januari verrast door post van basisschool Langeberg in Brunssum. De post bestond uit mooie tekeningen en een echte brief. Nieuwsgierig werd alles bekeken en uitgebreid besproken samen met de juf.
In de brief stelden de kinderen en juffen van basisschool Langeberg zich voor. Ook vertelden ze iets over hun school en over de werkjes in de klas. Al snel kwam vanuit de kinderen van OBS de Speurneus het idee naar voren om ook een brief en tekeningen te maken. Op dit moment wordt er dan ook hard gewerkt om iets moois terug te sturen. Als alles goed gaat kunnen de kinderen van basisschool Langeberg al voor de carnavalsvakantie een brief terug verwachten. Wat willen we hiermee bereiken? Door te corresponderen zijn kinderen op een functionele manier met taal, andermans ervaringen, belevenissen, opvattingen, leefsituaties en cultuur bezig. Ook kunnen kinderen ervaren hoe zinvol en plezierig schrijven kan zijn. De muren in de klas en de school worden doorbroken. Dit houdt een verruiming van de sociale contacten, van de horizon van het kind in. Het ontvangen van correspondentie kan ook een aanleiding of een stimulans zijn om bepaalde projecten op te starten, om informatie over een bepaald item op te zoeken, om te discussiëren, om uitstappen te maken, kortom om allerlei activiteiten uit te werken. De correspondentie is te bewonderen door kinderen en ouders, een en ander hangt op in de klas!