21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...
 Groep 4A

In groep 4A zullen jullie juffrouw Manon en Meriam ontmoeten als leerkracht. We stellen u graag groep 4 voor. De overgang van groep 3 naar groep 4 is best groot. Het lezen en schrijven van klankzuivere woorden wordt uitgebreid met niet-klankzuivere woorden, waarbij het aanleren van verschillende spellingregels van groot belang is. Want wanneer schrijf je bijvoorbeeld een woord met een ‘s’ en niet met een ‘z’? Vraagt u dat gerust aan uw kind tegen de tijd dat ‘het foefje’ hiervoor is aangeleerd.

Voor het aanleren van deze spellingregeltjes hanteren wij de methode ‘Taalactief’. In deze methode krijgen de kinderen ook geleerd om de woorden van de spellingles in een zinsverband te gebruiken. Daarnaast worden de woorden bij de aanbieding van ‘woordenschat’ betekenisvol. Dat komt bij het vak ‘taal’ aan bod.

Voor lezen gebruiken we in groep 4 de methode ‘Estafette’. A.h.v. een leesboek, werkboek en boekjes ‘Vloeiend en Vlot’ krijgen de kinderen bij elke les leesmoeilijkheden aangeboden die ze vervolgens klassikaal, in tweetallen, in groepsverband of individueel gaan oefenen. Wij maken hierbij gebruik van de ‘Voor-Koor-Door’ methodiek. Ook al kunnen de kinderen van deze leeftijd al lezen, ze blijven het voorlezen van u als ouder nog steeds heel leuk vinden. Voorlezen blijft belangrijk, want het draagt o.a. bij aan de leesmotivatie, uitbreiding van de woordenschat en kinderen lezen dan vaak al automatisch zelfstandig mee. In groep 4 wordt het begrijpend lezen een stuk moeilijker, omdat de tekstgrootte en de vraagstellingen uitgebreider zijn.

Waar in groep 3, bij rekenen, begonnen is met het automatiseren t/m de 20, gaan we hier in groep 4 mee door. Dit automatiseringsproces is van groot belang voor de rest van hun rekenkundige ontwikkeling, want als de kinderen eenmaal weten hoe ze gemakkelijk sommen als: 5+2/5+7 kunnen maken, kunnen ze ook 35+2/55+7 enz. gemakkelijker uitrekenen.

Het is altijd fijn als we merken dat ouders dit automatiseren spelenderwijs thuis oefenen. Dat kan bijvoorbeeld door het spelen van spelletjes: 2 dobbelstenen voor erbij en/of eraf, speelkaarten gebruiken om sommen te maken, gezelschapsspellen waarbij 2 dobbelstenen gebruikt worden. En dan niet te vergeten de digitale rekenapps/programma’s waarbij de kinderen op de computer/tablet kunnen oefenen.

Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Pluspunt’ en komen in grote lijnen de volgende onderdelen aan bod: Cijfers schrijven, inzicht in de telrij t/m 100, werken met een rekenverhaal, erbij en eraf t/m 100, hele-halve-kwart uren en 5-10 voor/over halve en hele uur aflezen, geldsommen, meten met een liniaal, kalender, verhoudingstabellen, tafeltjes.

We leren de kinderen het automatiseren t/m de 20 aan via de verliefde getallen, de tweelingsommen en de splitssommen, net als in groep 3.

Ook aan de creatieve talentjes onder de kinderen wordt gedacht, want naast de zaakvakken komen uiteraard ook de creatieve vakken aan bod en hebben de kinderen 1 keer per week gymmen.

We hopen dat u hiermee een klein beetje zicht heeft op wat er in groep 4 allemaal wordt gedaan. Als u nog vragen heeft dan staan wij u, na schooltijd, graag te woord.

Vriendelijke groeten van de kinderen en juffen van groep 4.


Muziekles in groep 4A.
Al enige tijd krijgen de kinderen elke week van een hele enthousiaste muziekjuf les.
De kinderen leren verschillende muziekinstrumenten benoemen en mogen er zelf op spelen.
Elke week is het weer een groot feest om les te krijgen van juf Eefje. Met haar gitaar begeleidt ze alle liedjes die de kinderen leren.
  
 
Sinterklaas op bezoek bij groep 3 en 4.
 
Op vrijdag 2 december werden alle kinderen van OBS de Speurneus blij verrast toen de Sint met zijn Pieten aankwam met paard en wagen. Dit jaar had hij zijn Schimmel blijkbaar een dagje verlof gegeven. Na de verwelkoming buiten, mochten de groepen 1 t/m 4 om beurten bij de Sint en zijn Pieten komen.
Daar werd uiteraard het ene Sinterklaaslied na het andere gezongen en de Pieten dansten met de kinderen in het rond. De Sint werd op zijn beurt verrast door de vele tekeningen die de kinderen voor hem hadden gemaakt.
Een groot aantal kinderen mocht bij de Sint komen en werden extra in het zonnetje gezet. Maar de Sint wist ons ook uit het grote boek te vertellen, dat het allemaal lieve en hard werkende kinderen zijn.
Na afloop kregen alle kinderen een cadeau die ze tegelijkertijd mochten open maken. Voorlopig zijn de kinderen met de gekregen kleurboeken nog wel even zoet.
 
Handvaardigheid in groep 4A.
 
Nu de Sint alweer op weg is naar Spanje, wordt er in onze groep al hard geknutseld voor de Zonnwendetijd. De kinderen zijn hierbij verdeeld in groepjes van 8 en werken elke week met hun groepje aan een andere opdracht. Dit kan elke week alleen slagen met de hulp van ouders.
Hulpouders bedankt!
 
De weken ervoor hadden we al hulp van de kinderen van de groepen 7. Ook zij hadden ons goed geholpen bij de roulatie van de herfstknutselwerkjes.
  
 
Pietendag.
 
Op 30 november vierden we niet alleen de verjaardag van juf Meriam, maar hebben de kinderen een heuse Pietenmorgen gehad. Onder begeleiding van hulpouders circuleerden de kinderen in kleine groepjes om alle Pietenspellen te kunnen uitvoeren. Van zaklopen tot raden wat er onder de cape van Sinterklaas verstopt lag, kwam de revue voorbij.
Ook hier weer willen wij de hulpouders bedanken voor hun inzet!

 
 
Halloween in groep 4A.
 
Op 21 oktober mochten de kinderen in het thema van Halloween verkleed naar school komen. De OR had de grote hal omgetoverd tot een Halloween-disco hal. Daar hebben we gedanst en naar alle kinderen gekeken die over de catwalk liepen om te showen hoe ze verkleed waren.
In de klas kunnen de kinderen met hun eigen subgroep smiley’s verdienen. Aangezien de rode groep de meeste smiley’s had gewonnen, mochten zij kiezen wat ze deze morgen nog meer zouden gaan doen. Ze hadden gekozen voor wieltjesdag en dat was een groot succes!
 
Kinderboekenweek in groep 4A.
 
Tijdens de kinderboekenweek mochten de kinderen zich opgeven om mee te doen aan de voorleeswedstrijd van de klas. Vol trots tonen: Freya, Cinta, Daniël, Keano, Dayne, Selina, Anne, Jamie en kelsey het boek waaruit ze hebben voorgelezen. Het was super knap dat ze meededen, maar uiteindelijk kon er slechts één de winnaar  zijn en dat was Pim. Hij ging,  met het voorleesdiploma op zak naar huis.
 
 
 
Het thema van de kinderboekenweek 2016 was ‘Voor altijd jong’. Dat gaf ons een mooie kans om de opa’s en de oma’s uit te nodigen om met de kinderen gezelschapsspellen te doen. De foto’s spreken boekdelen over 2 gezellige middagen.
Nogmaals bedankt namens alle kinderen!
Kinderen uit de groepen 4 A en 7A knutselen samen.