21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...
 Groep 7

 

Er is dit jaar één groep 7. In groep 7 staat op de maandag en de dinsdag
meester Nico voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag
juffrouw Maud. Op deze dagen hebben wij ook ondersteuning van een
stagiaire van het Arcus college, Chayenne.
 
In groep 7 leren wij de kinderen oude kennis in nieuwe situaties toe te
passen, maar komen er ook veel nieuwe onderwerpen en zelfs een nieuw
vak (Engels)aan bod. Soms komt er dus veel op kinderen af en heeft het de
tijd nodig om te beklijven.
 
Wat in onze ogen daarbij erg helpt is goed uitgeruste kinderen, die een
goed ontbijt hebben genoten. Om de concentratie ook te bevorderen
mogen de kinderen een flesje of bidon met water op de tafel hebben.
 
Om optimaal te kunnen presteren zullen de kinderen zich veilig moeten
voelen in hun omgeving.
De sfeer in de klas en het omgaan met elkaar vinden wij erg belangrijk.
We werken daarom met veel verschillende werkvormen (energizers,
mindmappen, coöperatieve werkvormen, denkgewoonten etc.) Ook vind
er een follow-up van de kanjeraanpak plaats.  Binnen de lessen besteden
we ook aandacht aan de kernwaarden van onze school (zichtbaar aan de gevel).
 
Wij gaan er met de kinderen een fijn en vruchtbaar jaar van maken.
 


Wel nog een aantal huishoudelijke zaken en afspraken.
 
Typisch groep 7:
 

 • Verkeersexamen (schriftelijk 7 april, praktijk – datum volgt nog)

 • Entreetoets (datum en informatie hierover volgt nog)

 • Huiswerk (één keer per week woensdag, soms incidenteel)

 
Belangrijke dagen en data:

 • Gymlessen:  iedere vrijdagochtend (gymkleding en gymschoenen)

 • Catechese: iedere dinsdag gedurende een half uur

 • Voor belangrijke dagen dit schooljaar zie kalender

Wat heeft u kind in ieder geval nodig:

 • Pen, potlood en gum

 • Liniaal

 • Rekenmachine (een eenvoudige volstaat)

 • Schaar

 • Kleurtjes (stiften/fineliners)

 • Huiswerkmap A4 (iedere dinsdag op school)

 • Agenda (iedere dag op school en mee naar huis)

 • Gymspullen en gymschoenen (iedere maandag)

Contactgegevens:
maud.bogaardt en nico.persoon