21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...

 Groep 8A


Welkom in groep 8! Een spannend schooljaar omdat er samen met ouders en leerkrachten wordt beslist naar welke vorm ( niveau en school ) van middelbaar jullie zoon of dochter zal gaan. Wij als leerkrachten zullen ons best doen om jullie kind volgend schooljaar de goede start te geven op de middelbare school, zowel didactisch als sociaal-emotioneel. Daarnaast staan er ook nog een aantal afsluitende activiteiten op het programma zoals het schoolkamp en de revue. Onderstaand vinden jullie nog een samenvatting betreffende dit schooljaar.
 
Met vriendelijke groet
 
Juf Leonne, juf Joyce en juf JanineSamenvatting informatieavond groepen 8, 2016-2017
 
Huishoudelijke mededelingen:
 

 • Wij zijn nog op zoek naar ouderraadsleden, ouders voor de hoofdluiscontrole en brigadierouders.
 • Binnenkort zal de ouderbijdrage weer geïnd worden. In groep 8 wordt de volledige bijdrage besteed aan het schoolkamp.
 • Afval gaat nog steeds mee naar huis.
 • Gymles op vrijdagmiddag.
 • Vormsel: 16 juni 2017
 • Schoolkamp: 5,6 en 7 juli 2017 (opbrengst eieractie en wafelactie, ouderbijdrage en bedrag dat ouders betalen. Reken op 70 euro)
 • Revue: 12 juli 2017
 • Indien mogelijk afspraken bij orthodontist inplannen in de middag!
 • Contactgegevens: (janine.hamers (at) movare (dot) nl) (leonne.logister (at) movare (dot) nl) joyce.duchateau@movare.nl
 
Benodigdheden:
 • Agenda, huiswerkmap en rekenmachine, markeerstiften
 
Huiswerk:
 • 3 verschillende soorten huiswerk, verdeeld over twee dagen. Gericht op eindcito en gericht op het leren leren. Belangrijk dat kinderen leren omgaan met agenda en met het feit dat ze huiswerk moeten maken en op tijd mee naar school moeten nemen.
 • Leren voor WO gebeurt op school, samenvatting gaat daarnaast ook mee naar huis.
 
Vak inhouden:
 • Er wordt zoveel mogelijk op niveau gewerkt. Bij de bepaling van de niveaus wordt gekeken naar zowel de methode gebonden en Cito LOVS resultaten, als naar de uitslag van de entreetoets in groep 7.
 • Onderdelen eindtoets:
  • Rekenen: getallen en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten, meten, tijd en geld.
  • Taal: woordenschat, spelling van woorden, spelling van werkwoorden, schrijven, begrijpend lezen, grammatica, interpunctie.
  • Studievaardigheden is vanaf afgelopen schooljaar opgenomen bij taal en rekenen.
 
Verwijzing naar Voortgezet Onderwijs:
 • Oktober/ november: B8 LOVS toetsen
 • November/ december: oefencito 1
 • Februari: oefencito 2
 • Voor 1 maart adviesgesprek waarbij naar alle resultaten gekeken wordt. (ook naar resultaten van het LOVS groep 5 t/m 8)
 • 18, 19 en 20 april: Eindtoetsà advies mag niet meer naar beneden worden bijgesteld, wel omhoog.
 • December en januari: VO-folders gaan mee naar huis. Verstandig om meerdere scholen te bezoeken. Houd ook de lokale media in de gaten