Schoolgids schooljaar 2016-2017

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug.
Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.
Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten.

Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig.
OBS de Speurneus heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op OBS de Speurneus halen. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld in overleg met directie en team van OBS de Speurneus en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Natuurlijk mag u op de inhoud reageren. Deze reacties dragen bij aan de voortdurende verbetering van de inhoud en de sfeer op onze school.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids 2016-2017.

Klik
HIER voor de Schoolgids 2016-2017.

Met vriendelijke groeten, Thea Penders

Namens het team.


Squla, leuk leren