De Medezeggenschapsraad van OBS De Speurneus

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders en is de sparring-partner van de directie. De MR heeft een instemmings-, advies-, informatie- en initiatiefrecht. Zo kunnen we beleidsinhoudelijke voorstellen van de directie of bestuur toetsen en beoordelen, maar ook gevraagd of ongevraagd met ideeën of voorstellen komen. 

We maken ons sterk voor de schoolse belangen en goede kwaliteit van OBS De Speurneus. De MR levert een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling op onze school en in de regio (GMR). Goed en nauw contact met onze achterban (ouders en leerkrachten) is dan ook heel belangrijk. De MR staat open voor suggesties, vragen en opmerkingen van iedereen die bij OBS De Speurneus betrokken is. Ook kunnen we ouders en leerkrachten voor individuele zaken doorverwijzen naar de juiste contactpersoon.

De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken op maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur op OBS De Speurneus. De vergadering is openbaar en de data zijn dit schooljaar: 4 oktober,
21 november, 16 januari, 20 maart, 15 mei en 19 juni 2017. Ook is de MR bereikbaar per email mr.obsdespeurneus@movare.nl, telefoon (045-5691510) of gewoon persoonlijk op school in de wandelgangen!

Zo herken je ons:
Ouders:
 

Esther Sterk
 
 
Robin van Gemert
 
 

Sander Storre
 
 

Barry Kicken
 

Leerkrachten:
 

Marijn Lony
 
 Leonne Logister
 

Nynke Bulang
 

Maud Bogaardt
Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek