Om ouders met hun peuters nader kennis te laten maken met OBS de Speurneus, organiseren we elke maand een peuteruurtje. Juffrouw Yvonne van OBS de Speurneus uit
groep 1-2B en juffrouw Monique van PSZ de Rakkertjes verwelkomen de bijna 4 jarigen samen.

Daarna laat juffrouw Yvonne de peuters kennismaken met  de school.  Terwijl de kinderen knutselen, zingen, dansen en vertellen, kunnen de ouders rondkijken en vragen stellen.

“OBS de Speurneus, samen speuren naar talent” geeft aan waar wij als school voor staan. Uitgaan van talenten en zo optimaal mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten staan bij ons hoog in het vaandel. Dit willen wij plaatsen in een positieve context, samen aan de slag gaan om te leren, in dialoog gaan met kinderen en vertrouwen hebben in elkaar.
 
Het volgende peuteruurtje is op maandag 7 november 2016 
van 11.00-12.00 uur.


Wellicht is het handig om u van te voren aan te melden. Wij heten u in ieder geval van harte welkom.
De data voor de peuteruurtjes van dit schooljaar: 3 oktober, 7 november, 12 december,
9 januari, 6 februari, 13 maart, 3 april, 15 mei en 12 juni.

Met vriendelijke groet,Thea Penders, directeur.

Het volledige adres is:
obs de Speurneus 
Haaselt 3 
6374 NJ Landgraaf 
tel. 045 – 569 15 10 
e-mail: info.obsdespeurneus@movare.nl 
website : www.obsdespeurneus.nl
 
Graag aanmelden via bovenstaande info.