21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...

 Groep 4-5B
 

De informatie van groep 4 volgt z.s.m.

 
Groep 5
De overgang van groep 4 naar groep 5 wordt door de kinderen vaker moeizaam gevonden. Niet alleen de nieuwe leerstof is moeilijk, maar ook de hoeveelheid werk stijgt. Tevens moeten de kinderen bij rekenen in verschillende boeken en schriften werken. Ze gaan bij taal en spelling over op het schrijven in schriften zonder hulplijntjes. Dat is in het begin moeizaam, maar gaandeweg lossen de problemen zich meestal op.
Tevens komen de zaakvakken om de hoek kijken en maakt uw kind zijn of haar eerste proefwerk. Ze krijgen hiervoor een samenvatting van de hoofdstukken met de bijbehorende vragen mee naar huis. Echter het uit het hoofd leren van deze vragen is lang niet altijd voldoende. Inzicht, logisch nadenken en relaties leggen wordt een belangrijke manier om de leerstof te verwerken.
 
Tevens krijgen de kinderen het vak studievaardigheden, de methode Blits. Hierbij krijgen de leerlingen geleerd hoe ze informatie uit verschillende informatiebronnen kunnen halen.
Bij begrijpend lezen krijgen de kinderen de methode Nieuwsbegrip. Hierbij worden actuele teksten aangeboden en leesstrategieën toegepast.
 
Bij rekenen wordt de leerstof uitgebreid met de tafeltjes, deeltafetjes met rest, analoge en digitale klok, rekenen tot en met 1000. Tevens wordt het cijferend optellen en aftrekken geïntroduceerd. Dat gaat in het begin nog op een andere manier dan de meeste ouders dat gewend zijn. Meten tijd en geld worden uitgebreid.
 
Bij spelling maken we gebruik van de nieuwe methode Taalactief. In groep 5 komen de spellingscategorieën van groep 4 weer aan de beurt, echter hebben de meeste woorden 2 of meer categorieën. Zo kent het woord weiland 2 categorieën, ei/ ij en d/t aan het eind.
Ook worden de open – en gesloten lettergreep verder uitgewerkt.
 
Bij taal werken we met de nieuwe methode Taalactief. Deze methode bestaat uit een gedeelte woordenschat en een gedeelte taalschat. Bij dat laatste moet U denken aan woordbenoeming, verkleinwoorden, voegwoorden etc.
 
Verder krijgen we elke woensdag bezoek van een echte muziekjuf, die de kinderen kennis laat maken met allerlei liedjes, maar ook met allerlei instrumenten. Het project heet: "Klinkend Perspectief". Dit project wordt aan het einde van het schooljaar gepresenteerd.
 
Elke woensdag gaan we naar sporthal Terwaerden om te gaan gymen. Daar wisselen we spel en turnactiviteiten elke week om.