Onze school

OBS de Speurneus is een kindgerichte school. Wij willen de kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden en talenten te ontplooien. Kinderen moeten hierin leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft een grote zorg voor alle kinderen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een van onze belangrijkste uitgangspunten.

Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen voor anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan.

En als het toch gebeurt, grijpen we direct in!

Onze school werkt met jaarklassen (waar kinderen van meestal dezelfde leeftijd bij elkaar zitten) en met combinatiegroepen. Binnen alle groepen wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op de mogelijkheden van het kind.

Het is dus goed mogelijk dat een kind een ander lesaanbod krijgt dan de rest van de klas omdat dat kind veel behoefte heeft aan herhaling of juist heel gemakkelijk door de leerstof heen "vliegt". Ook werken wij reeds vanaf de kleuters aan het opbouwen van zelfstandigheid bij onze kinderen. Zowel zelfstandig kunnen werken als zich zelfstandig kunnen bewegen tussen alle leeftijdsgenoten op basis van respect voor elkaar.

De aanbieding van de leerstof kan op vele manieren gebeuren. Het is niet alleen de leerkracht die dit kan doen. Ook het samenwerken tussen de kinderen onderling is een belangrijk element op deze school. Ook kunnen gastsprekers die een presentatie verzorgen in het kader van een bepaald onderwerp of project uitgenodigd worden. Natuurlijk horen ook excursies bij de "erop-uit" -lessen. Binnen onze school spelen regels een belangrijke rol. Regels die vaak samen met de kinderen gemaakt en besproken worden. We leren de kinderen die regels te hanteren en steken veel energie in het belonen van goed gedrag; natuurlijk wordt er  hier ook weleens door een kind geen gehoor aangegeven en die kiest dan voor een stukje extra werk.

Wat we verder belangrijk vinden op de Speurneus

• De kinderen gaan met plezier naar school.
   Naast de gemiddelde leerling is er ook veel aandacht voor kinderen die 
   moeite hebben met leren of daar juist heel erg goed in zijn.
• De school richt zich op de toekomst; nieuwe media spelen een rol in het
   programma.
• Contact met ouders, niet alleen met betrekking tot uw eigen zoon of 
  dochter maar ook met betrekking tot ons onderwijs en onze
  schoolorganisatie.
  Veel schoolse zaken worden besproken met de M.R. en de O.R. maar wij
  nodigen ook elke individuele ouder uit zijn/haar mening kenbaar te maken.
  U kunt daarvoor altijd terecht bij de directie maar dit kan natuurlijk ook
  schriftelijk.

Wat verwachten wij van u?

• Contact; neem contact met ons als u vragen heeft, zaken niet begrijpt of
  sterker nog, als u dingen verkeerd vindt.
• Medewerking; vele activiteiten zijn in het verleden op de Speurneus tot
  stand gekomen door en met ouders. Help ons daarbij!
"Niet apart maar Samen" een van de belangrijkste pijlers van ons
  onderwijs.

Namens het team: Thea Penders, directrice


Squla, leuk leren  
Squla - Actie cadeaukaart