21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Nieuwsbrief december 2013    02-12-2013
Beste ouders / verzorgers,

​Nu wij langzaamaan de decembermaand weer naderen, realiseren wij ons dat het jaar alweer in vogelvlucht voorbij is gegaan. In december staan er tal van activiteiten op het programma waarover wij u graag willen informeren. Daarnaast zijn er een aantal actuele zaken, waarvan wij u op de hoogte willen stellen.

Sinterklaasviering:
Op donderdag 05 december zal de Sint, samen met zijn Pieten, onze school komen bezoeken. De dag start gewoon om 08.30 uur in de klas. Omstreeks 08.45 uur arriveert de Sint op het schoolplein. U als ouder mag hierbij aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw zoon / dochter de Sint op te wachten. Echter wij vragen uw medewerking om achter de groepen kinderen te gaan staan. Op deze wijze houden de leerkrachten het overzicht en kunnen de leerlingen de Sint het best begroeten!
Vervolgens bezoekt de Sint eerst “onze”peuterspeelzaal om vervolgens vanaf 09.30 uur te starten in de kleutergroepen.

U heeft op woensdag 27 november een nieuwsbrief via school ISY ontvangen met daarin uitgebreide informatie over het verdere verloop van deze ochtend!
Voor alle duidelijkheid  delen wij u mee dat ouders uit de groepen 1 en 2 ook zijn uitgenodigd om het programma met de Sint in de hal te volgen. Bij de groepen 3 en 4 vieren wij het programma  met de Sint in de hal alleen met de kinderen en de leerkrachten! De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 nemen deze dag de surprise mee naar school!

Om 12.00 uur zijn ALLE leerlingen vrij!

Zonnewendefeest:
In schooljaar 2002/2003 en 2003/2004 heeft ons team een succesvolle Kerstmusical opgevoerd voor alle leerlingen en ouders. Na ongeveer 10 jaar willen wij deze uitdaging graag nog een keer aangaan. Op dit moment wordt er op diverse tijden al hard geoefend om samen met de ouderraad en de stagiaires weer een sprankelende musical op te voeren voor onze leerlingen en ouders.
Wat er precies gaat gebeuren houden wij nog even geheim. Wij zouden het heel gezellig vinden om u allen op donderdagavond 19 december te mogen ontvangen. Verdere informatie hierover ontvangt u zo spoedig mogelijk vanuit de Zonnewendecommissie.

Op vrijdag 20 december eindigt de dag om 12.00 uur voor ALLE leerlingen!

Zwangerschapsverlof Juf Angel:
Na de Kerstvakantie start het zwangerschapsverlof van Juf Angel. Zij zal tot en met de meivakantie hierdoor niet op school aanwezig zijn. Wij willen u mededelen dat Juf Milou Halmans haar vervanging in gaat vullen. Concreet betekent dit dat Juf Milou op maandag en vrijdag compensatieverloven invult in diverse groepen, op dinsdag lesgeeft in groep 6B en op woensdagochtend groep 8A draait. Op donderdag staat Juf Milou, zoals gebruikelijk, in groep 7B.

Werkzaamheden Gank / Kantstraat:
De werkzaamheden op de Gank en Kantstraat zijn (gelukkig) in een ver stadium gevorderd. Beide straten, en hierdoor de verbinding naar onze school, zijn weer begaanbaar. Wij vragen u daarnaast  vriendelijk om goed op uw snelheid te letten zodat onze leerlingen veilig van en naar de Speurneus kunnen komen! Wij wensen u tot slot alvast een fijn Sinterklaasfeest!

Namens het team van OBS de Speurneus:
Martijn Somberg, directeur
 


<< Terug naar het archief