21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


25-jarig jubileum OBS de Speurneus    27-05-2014

​25 jaar geleden startte aan het Jennewegske de Openbare basisschool Ubach over Worms in 3 houten noodlokalen met pakweg 60 kinderen, verdeeld over 3 combinatiegroepen. Onder de bezielende leiding van directeur May Smeets werd enkele maanden later verhuisd naar het nieuwe stenen gebouw met 8 lokalen aan de Haaselt 3. De naam van de school werd OBS de Speurneus.

Een enthousiast team, ondersteund door een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad, droeg er toe bij dat het leerlingenaantal gestaag bleef groeien. De school werd zo groot dat een aantal groepen ondergebracht werd in lokalen van de Wegwijzer en An d’r Put. Op 2 oktober 1998 werden 8 schoolwoningen officieel in gebruik genomen en zaten alle speurneuzen weer bij elkaar.

Momenteel bezoeken 360 kinderen de OBS de Speurneus, die als slogan heeft: “Samen speuren naar talent”.

De school is er trots op dat er terug gekeken kan worden op allerlei prachtige evenementen zoals: een circus op het schoolplein, zomerfeesten en zonnewendefeesten, musicals geschreven en gezongen door de leerkrachten en de vele successen van de meisjes en jongensvoetbalteams.

Natuurlijk zal dit jubileum niet zomaar aan de leerlingen, ouders en personeel voorbijgaan. Daarom start op dinsdag 10 juni as. een daverende feestweek met activiteiten waar kernwoorden als educatief, creatief, sportief, maatschappelijk, gezellig en samen de boventoon voeren. Op zaterdag 14 juni zal worden afgesloten met een groot eindfeest.  

 


<< Terug naar het archief