21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Gezonde Basisschool van de toekomst    25-06-2014
​De Provincie Limburg steunt het plan voor de ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’ in de regio Parkstad. In de praktijk betekent dit dat vier basisscholen van onderwijsstichting MOVARE een proef starten met een totaal nieuw onderwijsconcept. Daarin is ruim aandacht voor sport, bewegen, culturele activiteiten, gezond eten en het psychisch welbevinden van de leerlingen. Uitgangspunt vormt het idee dat leerlingen die letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten, ook beter presteren: hun talenten worden zo optimaal ontwikkeld. De Universiteit Maastricht en de GGD Zuid Limburg gaan samen onderzoeken of dat inderdaad zo is. Ook economische gevolgen en juridische aspecten worden onderzocht.
 
In het schooljaar 2014-2015 gaan de vier pilotscholen elk een eigen dagprogramma ontwikkelen. Dagelijks een gezonde lunch en samen bewegen vormen daar standaard een onderdeel van. Het dagprogramma wordt afgestemd met de leerkrachten, ouders en leerlingen. In het schooljaar 2015-2016 gaat het dagprogramma op de 4 pilotscholen daadwerkelijk van start.
 
Onze school heeft aangegeven ook mee te willen draaien in de pilot. Het is hierbij de bedoeling dat in het komende schooljaar onderzocht gaat worden of bepaalde facetten van dit project realiseerbaar zijn op onze school. Natuurlijk vormt de mening van ouders hierin een heel belangrijk onderdeel! Volgend schooljaar worden er enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin ouders van onze school uitgebreid informatie ontvangen over de inhoud en doelstellingen. Veel belangrijker is dat ouders een grote inbreng hebben in het te nemen besluit! Uw steun en daarmee ook uw draagvlak zijn hierin van groot belang!
 


<< Terug naar het archief