21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Een nieuw schooljaar!    25-08-2014

Beste ouders / verzorgers,

Welkom allemaal!
Maandag 25 augustus 2014 is aangebroken. Schooljaar 2014 – 2015 is begonnen. Een nieuw schooljaar in een volgende groep met (vaak) een nieuwe leerkracht.  Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne en ontspannen zomervakantie!
In deze nieuwsbrief informeer ik u zodat u alle actuele informatie tot uw beschikking hebt.

Informatie avond schooljaar 2014 – 2015:
Graag nodigen wij u uit voor de algemene informatieavond op maandagavond 01 september aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u alle relevante informatie die voor uw zoon / dochter van belang is in dit huidige leerjaar.
Daarnaast geven de leerkrachten een uitgebreide toelichting op de inhoud van het jaarprogramma en ontvangt u informatie m.b.t. regels en afspraken die wij als school met u en uw kind(eren) maken.

De aanvangstijd voor de groepen 1, 2, 5 en 6 is om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
De aanvangstijd voor de groepen 3, 4, 7 en 8 is om 20.15 uur en eindigt om 21.15 uur.

Wij rekenen op uw komst!

Leerlingen brengen en ophalen:
Vanaf dit schooljaar zal er een belangrijke verandering van start gaan. Deze verandering heeft betrekking op het brengen van uw zoon / dochter .Tot nu toe hadden ouders in alle groepen iedere ochtend de mogelijkheid om de kind(eren) tussen 08.20 uur en 08.30 uur tot in de klas te brengen. Dit veranderen wij het komende jaar vanaf groep 3!
Concreet betekent dit dat ouders in de groepen 1 en 2 de leerlingen gewoon tot in de klas kunnen brengen. Vanaf groep 3 komen de kinderen voortaan ALLEEN de school naar binnen. In onze optiek bevordert dit de rust en de opstart van de dag!

Aan de ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 vragen wij vriendelijk om voor 08.30 uur kort afscheid te nemen en vervolgens het lokaal te verlaten. Op deze wijze kunnen de leerkrachten in alle rust tijdig starten met de les.


Indien u de leerkracht iets wilt mededelen, vragen wij u dit op een briefje te noteren en mee te geven aan uw zoon / dochter. Mocht u de leerkracht graag willen spreken, kan dit na schooltijd. De leerkrachten zijn dan beschikbaar voor eventuele vragen e.d.

Indien u leesouder, hulpouder bent, vragen wij u vriendelijk om tot 08.30 uur op de gang te wachten alvorens u start met uw hulp.

Bij het ophalen van leerlingen mag u 5 minuten voor het einde van de lestijd op het schoolplein wachten! Na het eindsignaal komen de leerlingen naar buiten!

Wij rekenen, in het belang van uw kind en onze leerkrachten, op uw begrip en medewerking!

Schoolreis:
Onze school heeft enkele jaren terug bewust de keuze gemaakt om aan het begin van een schooljaar op schoolreis te gaan. Op deze wijze kunnen de kinderen optimaal genieten en hebben zij alle ruimte in een attractiepark.
Hieronder kunt u lezen op welke data onze schoolreisjes staan ingepland:

De groepen 1 en 2 gaan op dinsdag 23 september.
De groepen 3 en 4 gaan op donderdag 25 september.
De groepen 5 t/m 8 gaan op vrijdag 26 september.

In de onderbouw (t/m groep 4) is het natuurlijk heel fijn dat er vanuit de ouders voldoende begeleiders meegaan om toe te zien op de veiligheid van de kinderen. Schrijf u daarom tijdig in wanneer u een oproep krijgt van de leerkracht!

Studiedagen en vrije dagen in schooljaar 2014 – 2015:
Deze week ontvangt u een jaarkalender waarop alle relevante informatie van dit schooljaar staat. Graag wil ik u alvast de studiedagen van ons team en de vrije dagen (collectieve compensatiedagen) doorgeven. Op deze dagen is er geen les en zijn alle leerlingen de gehele dag vrij.

Maandag 08 september 2014: studiedag team, gehele dag vrij.
Vrijdag 05 december 2014: alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 19 december 2014: alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Donderdag 26 februari 2015: studiedag team, gehele dag vrij.
Vrijdag 03 april 2015: compensatiedag, gehele dag vrij.
Dinsdag 07 april 2015: compensatiedag, gehele dag vrij.
Dinsdag 26 mei 2015: compensatiedag, gehele dag vrij.
Vrijdag 19 juni 2015: teambuilding, gehele dag vrij.
Vrijdag 10 juli 2015: compensatiedag, gehele dag vrij.
Vrijdag 17 juli 2015: compensatiedag, gehele dag vrij.

 

De komende zomervakantie start op donderdag 16 juli 2015 om 14.45 uur.

Aanvraag buitengewoon verlof:
Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de school hiervoor alleen in urgente gevallen toestemming verleend. Volgens de wet zijn leerlingen in Nederland vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig.
De directie van de school legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in samenspraak met de school of een verlofaanvraag wordt goedgekeurd.
Aan u als ouder / verzorger het vriendelijke verzoek om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee om te gaan.

Informatie via ISY:
In het afgelopen schooljaar hebben wij een jaar proefgedraaid met school ISY ( een digitaal informatiesysteem). Inmiddels heeft 96% van alle ouders gehoor gegeven aan het verzoek om te registreren. Hiervoor onze dank omdat het niet alleen een aanzienlijke besparing oplevert in het verbruik van papier, maar ook winst oplevert  voor het milieu.
Vanaf heden ontvangen alle ouders die geregistreerd zijn alle informatie digitaal. Gelieve er wel rekening mee te houden om ieder kind afzonderlijk te registreren. Het komt namelijk ook voor dat er  nieuwsbrieven worden verstuurd aan specifieke groepen. Dus als u nog een zoon / dochter heeft die nog instroomt, ontvangt u weer een brief met verzoek om te registreren.
Indien u hierover vragen / opmerkingen heeft, kunt u zich wenden tot onze ICT- er Frank Vaartjes. Bereikbaar op: frank.vaartjes@movare.nl

Overblijven:
Vanaf maandag 01 september tot en met vrijdag 12 september van  08.20 – 08.45 uur kunt u de overblijfjaarkaart kopen in de hal van onze school. Indien u een overblijfjaarkaart koopt, ontvangt u een betalingsbewijs. Ook de leerkracht ontvangt een bewijs.
Naast het kopen van een jaarkaart heeft u ook de mogelijkheid om te betalen met losse muntjes. Deze muntjes zijn verkrijgbaar op de administratie en kosten €0,50.

De kosten van een jaarkaart zijn hetzelfde gebleven. Een leerling uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) betaalt € 50,-. Een leerling uit de bovenbouw betaalt € 60,- voor een jaarkaart.

Ouderbijdrage:
De ouderraad int vanaf dit jaar de ouderbijdragen digitaal . Vanaf oktober ontvangt u hierover meer informatie. U heeft ook de mogelijkheid om deze kosten op school te voldoen. Op een aantal tijdstippen zijn leden van de ouderraad hiervoor op school aanwezig.
 

Tot slot wensen wij u allen een heel prettig schooljaar! Laten wij er samen voor gaan!

Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Speurneus:

Martijn Somberg

 


<< Terug naar het archief