21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Info-markt Gezonde Basisschool van de Toekomst    04-03-2015
Maandagavond heeft in de hal van het hoofdgebouw de info-markt voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst plaats gevonden. Kinderopvangorganisatie Humanitas, de GGD, Universiteit Maastricht, Movare, Sodexo en de combinatiefunctionaris sport en beweging waren daarbij aanwezig. Er is met veel ouders gesproken en het is hopelijk gelukt een goed beeld te geven van wat er verwacht kan worden als wij als Speurneus een Gezonde Basisschool van de Toekomst zouden worden.

Door te gaan werken als Gezonde Basisschool van de Toekomst zal er vanaf komend schooljaar iets gaan veranderen op onze school. Wij zijn als team, directie en MR erg benieuwd naar uw mening hieromtrent. Aanstaande maandag krijgt elke oudste leerling een enveloppe mee met daarin nogmaals de informatie over de Gezonde Basisschool die u afgelopen week ook al ontvangen heeft via Isy. Tevens vindt u een enquêteformulier in de enveloppe. Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons via het aangehechte strookje laat weten of u wel of niet instemt met de Speurneus als Gezonde Basisschool van de Toekomst.

​Per gezin worden twee strookjes ingeleverd. Ouders mogen beiden hun mening geven over de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Uiterlijk vrijdag 13 maart kunt u de strookjes in bijgeleverde enveloppe inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Op deze manier hopen we een duidelijk beeld te krijgen over het draagvlak voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Gaby Hellenbrand
 


<< Terug naar het archief