21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Even voorstellen...    08-07-2015
​Beste ouders/ verzorgers.
 
Middels deze brief/ schoolwebsite wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Thea Penders, vanaf 1 augustus 2015 directeur van OBS de Speurneus.
 
De profielschets, opgesteld door het onderwijs team en de medezeggenschapsraad, is voor mij heel herkenbaar. Ik zie veel raakvlakken en uitdaging in het profiel, hetgeen er mede toe bijdraagt dat ik me welkom voel op OBS de Speurneus.
 
Binnen mijn schoolloopbaan heb ik voornamelijk binnen het Openbaar Onderwijs gewerkt. Het grootste deel binnen het vernieuwingsonderwijs, op de Freinetschool in Heerlen.
 
In mijn manier van leiderschap vind ik het belangrijk om vanuit visie en doelen te werken. Stil te staan bij de trotspunten van de school en voort te bouwen op lange en korte termijndoelen, binnen een realistisch tijdpad. De betrokkenheid van kinderen en ouders bij school is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het is voor mij dan ook een uitdaging om alle kinderen en hun ouders te leren kennen. Het blijven werken aan het zichtbaar maken van de mooie kernwaarden van OBS de Speurneus is een opdracht voor ons allen.
 
Eind mei werd ik, door de regiodirecteur van Movare voorgesteld aan het team en aan de medezeggenschapsraad van OBS de Speurneus. Deze kennismaking was een fijn moment en een eerste ontmoeting met mijn nieuwe collega’s en de MR.
 
Vervolgens ben ik wekelijks naar OBS de Speurneus gekomen, ter verkenning van de school. Martijn heeft heel wat uurtjes vrij gemaakt om mij daarbij van dienst te zijn. Mijn volgende taak op korte termijn is om beter kennis te maken met het team, de kinderen, de ouders en de schoolomgeving.
 
Ik zie veel mogelijkheden om voort te bouwen op de trotspunten die deze school heeft en ik zie het als een uitdaging om me toe te leggen op de doelen, vaardigheden en groei, die de toekomst van ons vraagt. Samen met het team ervoor staan en ervoor gaan! Ik verheug me om vanaf het nieuwe schooljaar met deze uitdaging van start te gaan.
 
Allemaal een fijne zomervakantie gewenst en graag tot in het nieuwe schooljaar.
 
Met vriendelijke groet.
Thea Penders.
 


<< Terug naar het archief