21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Welkom in het nieuwe schooljaar    31-08-2015

Beste ouders, verzorgers.

Na een lange zomervakantie, met heel wat zonuurtjes, gaat vandaag het nieuwe schooljaar van start.

 • Van harte welkom weer op school.

Vandaag zijn we enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar, in de nieuwe groep.

We hopen dat iedereen terug kan kijken op een ontspannen zomervakantie en weer met veel energie dit nieuwe schooljaar zal starten.

We zagen veel vertrouwde gezichten de school binnen komen, maar ook veel nieuwe gezichten.

Voor deze nieuwe  kinderen, ouders/verzorgers en teamleden een bijzonder woord van welkom.

Wij hopen dat iedereen zich snel thuis zal voelen op OBS de Speurneus.

 • De nieuwe teamleden.

Als nieuwe directeur van OBS de Speurneus ben ik al een aardig eind  op weg. Ik heb mogen kennismaken met een mooie school en een enthousiast schoolteam. Vandaag ben ik mij gaan voorstellen aan de kinderen in alle groepen en heb ik al veel ouders ontmoet. Ik hoop op korte termijn kennis te maken met alle ouders en u allen te ontmoeten op de ouderinformatie-avond van 7 september. De aanvangstijd van deze informatie-avond, betreffende de groep van uw kind, staat verderop in deze brief vermeld.

Graag wil ik de nieuwe teamleden en hun inzet binnen de organisatie bekend maken:

 • Voor de vervanging van Joyce Duchateau, waarvoor het zwangerschapsverlof is ingegaan, mogen we Ties Toussaint verwelkomen. Ties is op de maandagen in groep 3A en op de dinsdagen in groep 8A. Op de donderdagen werkt Ties met groepjes kinderen ter ondersteuning en zal hij enkele uurtjes in groep 7B te vinden zijn, tijdens de ICT-uren van Nico Persoon. De IB ( Interne Begeleider) werkzaamheden van Joyce Duchateau worden waargenomen door Janet Toussaint.
 • Gwenda Handler mogen we verwelkomen in groep 5A. In de ochtenduren zijn Wim Logister en Gwenda Handler samen in de groep. Op de woensdag is Yvonne Bloem in groep 5A.
 • Tessa Römkens mogen wij als onderwijsassistente in de groepen 3 en 4 verwelkomen. Tessa is hier aanwezig  van maandag t/m donderdag.
 • Kenneth Wetzels is 4de jaars PABO student in groep 8A. Het 2de deel van dit schooljaar mogen we Kenneth in deze groep als LIO (Leerkracht In Opleiding)verwelkomen.
 • Op de woensdagen is Marco Ariu op school aanwezig als administratieve kracht.

Wij zijn erg verheugd deze nieuwe teamleden te mogen verwelkomen in het team van OBS de Speurneus en wij wensen Ties, Gwenda, Tessa, Kenneth en Marco veel werkplezier.

 • De schoolorganisatie.
 • De schooltijden.

De schooltijden blijven ongewijzigd. Toch is er een kleine verandering, omdat voor schooltijd geen toezicht is door het onderwijsteam. Tussen 08.20 uur en 08.30 uur worden de kinderen en de ouders van de kleutergroepen verwacht in de groepen. Om 08.30 uur start het lesprogramma.

Wij verzoeken u de kinderen niet vóór 08.20 uur en niet ná 08.30 uur naar school te laten komen.

 • Gevonden spullen.

Bij Maurice Ubachs staat nog een mand met gevonden spullen van voor de zomervakantie. Woensdag worden deze spullen opgeruimd. Ouders en kinderen, die nog op zoek zijn naar vergeten spullen, vragen wij om dit voor woensdag te doen.

 • Bereikbaarheid directie.

       Van maandag t/m donderdag is de directie bereikbaar van 08.00-16.30 uur. Voor dringende 

       zaken op de vrijdagen neemt Janet Toussaint waar. U kunt ons bereiken via het vaste

       telefoonnummer van de school: 045-5691510.

 • Ziek/ afmeldingen van leerlingen lopen via de administratie van onze school, graag vóór 09.00 uur. U kunt ook hiervoor het bovengenoemd telefoonnummer gebruiken.  
 • Schoolgids en schoolkalender.

In de loop van de eerste schoolweek wordt onze schoolgids on line geplaatst. U kunt vanaf dat moment de schoolgids vinden op onze website: www.obsdespeurneus.nl

De schoolkalender ontvangt elk gezin (uiterlijk) in de tweede schoolweek. Wanneer de kalender eerder van de pers rolt, ontvang u deze ook eerder.

 • Enkele data om alvast te noteren.

Vooruitlopend op de schoolgids en schoolkalender vindt u hieronder  enkele belangrijke data voor de maand september:

*maandag, 07-09-2015 is er een ouderinformatie avond:

  Voor de groepen 1, 2, 5 en 6 van 19.00-20.00 uur.

  Voor de groepen 3, 4, 7 en 8 van 20.15-21.15 uur.

*zaterdag 19-09-2015 vindt ons zomerfeest plaats.

*maandag 21-09-2015 en woensdag 30-09-2015 zijn teamstudiedagen gepland.

  Alle leerlingen hebben deze beide dagen vrij.

 • Overblijfjaarkaart.
  Vanaf maandag 07 september tot en met vrijdag 18 september van  08.20 – 08.45 uur, kunt u de overblijfjaarkaart kopen in de hal van onze school. Indien u een overblijfjaarkaart koopt, ontvangt u een betalingsbewijs. Ook de leerkracht ontvangt een bewijs.
  Naast het kopen van een jaarkaart heeft u ook de mogelijkheid om te betalen met losse muntjes. Deze muntjes zijn verkrijgbaar op de administratie en kosten €0,50.

              De kosten van een jaarkaart zijn hetzelfde gebleven. Een leerling uit de onderbouw (groep 1         

              t/m 4) betaalt € 50,-. Een leerling uit de bovenbouw betaalt € 60,- voor een jaarkaart.

Alweer heel wat informatie in deze eerste nieuwsbrief.

Heeft u vragen, dan hoor ik deze graag.

Het team OBS de Speurneus wenst iedereen een heel fijn schooljaar; samen met elkaar!

Namens het team,

Thea Penders.

Directeur OBS de Speurneus.

 


<< Terug naar het archief