21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Ouderbrief oktober    18-10-2015

Graag brengen wij onderstaande punten onder jullie aandacht:

  • Communicatie.

Zoals in de ouderbrief van 1 oktober jl omschreven, gaan wij binnenkort over tot een ander digitaal communicatiesysteem voor ouders; Isy werkt niet meer optimaal. Op schoolniveau werken we sinds een 2 tal weken met het nieuwe administratiesysteem “ParnasSys”. De oudercommunicatie wordt hieraan gekoppeld.  Hiervoor hebben wij  jullie actuele e-mail adressen nodig. Daarom vragen wij met klem aan de ouders/ verzorgers, die dat nog niet hebben gedaan, om het gegevensformulier uiterlijk deze week bij de leerkracht in te leveren.

De gegevens worden dan zo snel als mogelijk verwerkt, zodat we weer digitaal met alle ouders kunnen communiceren.

  • Overblijfjaarkaarten.

Veel ouders hebben het overblijven per bank voldaan. Daarvoor onze dank. Wij zijn hard in de weer met de administratieve verwerking, zodat wij de overblijfjaarkaarten kunnen verstrekken. Voor een groot deel is dat ook al gelukt. Omdat de administratie momenteel niet op volle kracht draait, is er enige vertraging. Wij vragen hiervoor om jullie begrip.

  • Schoolfotograaf.

Afgelopen maandag was de schoolfotograaf op onze school. De portret- groeps- en broertjes/zusjesfoto’s zijn op dezelfde dag gemaakt.

Zodra de foto’s klaar zijn, ontvangen de ouders van de fotograaf een digitale inlogcode, waarmee de foto’s bekeken, gekozen en betaald kunnen worden.

  • Speelplaats.

Momenteel ziet het speelplein er niet al te fraai uit. Het zand en het afgevallen blad maken het er niet mooier op. Vorige week is er met iemand van het bestuursbureau in kaart gebracht wat er op de lange en op de korte termijn zal worden aangepakt. Zo zijn er als eerste op het kleuterplein  hekken aangebracht langs het talud, om de veiligheid te waarborgen. Zand en blad zal ook op korte termijn worden aangepakt. Daarnaast wordt er een werkgroepje met ouders van de MR en teamleden samengesteld, zodat er een goed overwogen en realiseerbaar plan kan worden ontwikkeld, voor meer speelplezier.

  • Afsluiting kinderboekenweek.

Op schoolniveau en in de groepen is er enthousiast gewerkt aan het thema van de kinderboekenweek: “raar, maar waar”. Er is veel gelezen, opgezocht en ontdekt. Het thema wordt afgesloten middels een tentoonstelling met werkjes van de kinderen. Van maandag, 19-10-2015 t/m woensdag, 21-10-2015 kunnen jullie hiervoor, na schooltijd, in de centrale hal en in de hal van de middenbouw terecht….Veel kijk- en leerplezier!

              Met vriendelijke groet,

              Namens het team

Thea Penders, directeur OBS de Speurneus.

 


<< Terug naar het archief