21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Ouderbrief september    22-10-2015

 Graag brengen wij onderstaande punten onder jullie aandacht.

  • Digitale bereikbaarheid.

Wij hebben gemerkt dat Isy niet optimaal werkt. Alle scholen van Movare gaan binnenkort werken in een nieuw administratiesysteem. Daar wordt ook de digitale communicatie met ouders aan gekoppeld. Tot die tijd ontvangen jullie voorlopig de school- en groepsinformatie per brief. Het is van groot belang dat de gegevens van de ouders correct in het nieuwe administratiesysteem worden gezet. Daarom vragen wij jullie om het formulier in de bijlage volledig in te vullen en binnen 14 dagen bij de leerkracht, of bij de administratie, in te leveren. Omdat wij graag over de actuele gegevens van alle kinderen willen beschikken, vragen wij ook aan alle ouders om de bijlage in te vullen.

Daarnaast vragen wij, in het kader van de Wet op de Privacy, om jullie toestemming voor het plaatsen van foto/ filmmateriaal van jullie kind(eren) op de schoolwebsite, of andere digitale media door school gebruikt.

  • Overblijfjaarkaart.

De overblijfjaarkaarten liggen klaar op de administratie van onze school.

De overblijfkosten op jaarbasis zijn: € 50,-- per onderbouwleerling (groep 1 t/m 4) en € 60,-- per bovenbouwleerling ( groep 5 t/m 8)

Wij verzoeken jullie om het overblijfgeld per bank te betalen middels onderstaande gegevens

NL89 RABO 0122 2033 21 t.n.v. Stichting Obs De Speurneus.

Het is belangrijk om in de omschrijving de voor- en achternaam én de groep van het kind te vermelden. Zodra het overblijfgeld op de bankrekening is bijgeschreven, ontvangen jullie een overblijfjaarkaart.

Natuurlijk is het ook mogelijk om muntjes per dag te kopen, wanneer het kind niet alle dagen gebruik maakt van het overblijven. Een muntje is voor €0,50 te verkrijgen bij de administratie van onze school.

  • Mobile telefoon.

De algemene regel is dat de kinderen geen mobile telefoon mogen gebruiken op school of op het schoolplein. Nemen kinderen toch hun mobile telefoon mee, dan wordt deze bij schoolaanvang bij de leerkracht ingeleverd en bij het naar huis gaan weer meegegeven. Als kinderen zich niet aan deze afspraak houden worden de ouders ingelicht en wordt de telefoon daarna pas terugontvangen.

  • Verder willen wij nog 2 wijzigingen doorgeven vanuit de ouderraad.

De geplande jaarvergadering van 17-11-2015 wordt verschoven naar 03-11-2015.

Het gepande herfstpad in het najaar wordt lentepad in het voorjaar. Zodra de datum bekend is, ontvangen jullie hierover bericht.

              Met vriendelijke groet,

Namens het team

Thea Penders, directeur OBS de Speurneus.

 


<< Terug naar het archief