21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Nieuwsbrief november    05-11-2015
Graag brengen wij de volgende punten onder jullie aandacht.

• Donderdag 5 november.
Via het onderwijsteam heb ik vernomen dat sommige ouders gevraagd hebben of donderdag 5 november een studiedag is. Dit is niet het geval. 5 november is een gewone schooldag.

• Formulier actuele gegevens.
Veel ouders hebben het formulier actuele gegevens op school ingeleverd. Daarvoor onze dank. We zijn flink aan de slag om deze gegevens te verwerken. Het kan zijn dat de leerkracht sommige ouders vraagt om de ontbrekende gegevens nog in te vullen en aan een enkele ouder vraagt om het volledige formulier nog in te leveren. Hoe sneller de gegevens compleet zijn, hoe eerder we weer digitaal kunnen communiceren.

• Muziekonderwijs.
Momenteel verzorgen de leerkrachten zelf het muziekonderwijs in de groepen.
Binnenkort gaan we starten met een muziekprogramma geschikt voor de groepen 5. Dit programma heet: “klinkend perspectief” en wordt begeleid door een muziekconsulent. Aan het einde van dit schooljaar evalueren wij dit programma en besluiten we of de begeleiding door de muziekconsulent wordt uitgebreid naar andere groepen.

• Rapport/ oudergesprekken.
In week 47, de week van 16 t/m 20 november zijn onze oudergesprekken.
In week 46, de week vooraf, hangen in de centrale hal van de school intekenlijsten.
Wij verzoeken alle ouders om daar gebruik van te maken.

• Klusouders welkom.
Om een aantal ideeën te verwezenlijken, zowel in het schoolgebouw, als aan de buitenkant, vragen wij om wat extra handige handen.
Ouders die graag klussen, kunnen dit doorgeven aan de schooldirectie.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Namens het onderwijsteam.

Thea Penders.
 


<< Terug naar het archief