21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Ouderbijdrage    05-11-2015
Geachte ouders/verzorgers,

Verheugd hebben wij als Ouderraad geconstateerd dat in het schooljaar 2014/2015 voor 93,8% !! van de leerlingen de vrijwillige ouderbijdrage is voldaan. Concreet betekent dit dat er voor slechts 20 kinderen (vaak meerdere kinderen binnen één gezin) geen betaling heeft plaatsgevonden.

Ook dit jaar willen wij als Ouderraad weer allerhande leuke activiteiten organiseren die het schooljaar voor uw kind nog leuker maken. Hoewel de overheid een groot deel van de schoolkosten van het basisonderwijs voor haar rekening neemt, is de vergoeding niet toereikend.

De Ouderraad verricht vele ondersteunende activiteiten en betaalt mee aan allerlei activiteiten en schoolse zaken. Het betreft extra activiteiten die niet tot het normale basisschoolprogramma behoren, maar die het schoolklimaat bevorderen en de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Zonder uw bijdrage kunnen we de op de achterzijde opgenomen activiteiten niet bekostigen.

Weet dat uw bijdrage volledig ten goede aan de leerlingen komt! Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage, evenals afgelopen schooljaar, € 17,50 per leerling. Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

De uitgaven van de extra activiteiten in de onderbouw zijn lager dan in bovenbouw. Zo betaalt de ouderraad bijvoorbeeld ook ieder jaar een groot deel van de kosten van het schoolkamp in groep 8. Omdat wij willen voorkomen dat de bijdrage jaarlijks oploopt, vragen wij u gedurende de gehele schooltijd van uw kind een gemiddelde bijdrage.

Elektronische betaling van de ouderbijdrage kan als volgt:

Bedrag € 17,50 per kind
onder vermelding van de naam (namen) en klas (klassen) van uw kind(eren)

Rekeningnummer NL26 RABO 0324 5908 81
t.n.v. Stg. OBS De Speurneus

Betaling uiterlijk 30 november 2015

Uw bankafschrift geldt als betaalbewijs.

Betaling in termijnen/via Stichting Leergeld
In overleg met de penningmeester van de Ouderraad is het ook mogelijk de ouderbijdrage in delen te voldoen en in bepaalde gevallen bestaat de mogelijkheid een gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen. Maakt u voor deze tegemoetkoming gerust een afspraak met de directeur, Thea Penders (tel. 045 544 6043).

  Van de ouderbijdragen betaalt de ouderraad het volgende:

• afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering zodat alle leerlingen tijdens de schooluren en op weg naar en van school verzekerd zijn tegen de financiële gevolgen van een ongeluk;
• organisatie van en/of bijdragen aan veel bijzondere activiteiten zoals o.a.:
- Herfst- of lentewandeling – die afgesloten wordt met een lekker kopje soep - groepen 1 t/m 4;
- Sinterklaasfeest - de groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van Sinterklaas en de groepen 5 t/m 8 ontvangen € 5,= per kind voor een surprise. Uiteraard zorgen wij ook voor het nodige strooigoed;
- Zonnewendefeest – omstreeks Kerst wordt er voor alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een avondactiviteit georganiseerd;
- Carnaval - de groepen 1 t/m 3 vieren hun carnavalsfeest op school en de groepen 4 t/m 8 vieren een carnavalsrevue in een zaal in ons dorp. Uiteraard zorgen wij voor een drankje en een versnapering voor alle leerlingen;
- Eiertietsjen – rond Pasen wordt er op school een Eiertietsjen toernooi georganiseerd;
- Picknick – voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wordt een picknick georganiseerd;
- Sport- en spellendag voor alle leerlingen en deelname aan allerlei sportieve toernooien, een sportdag en/of een zwemuitje naar D’r Pool;
- Schoolkamp – de leerlingen van groep 8 gaan ter afsluiting van hun basis schooltijd op kamp. De ouderraad sponsort een deel van de kosten hiervan;
- Zomerfeest – ter afsluiting van het schooljaar wordt er een grootse happening voor het hele gezin georganiseerd met veel leuke activiteiten voor de leerlingen.
• sponsoring van projecten zoals o.a. de Kinderboekenweek, bezoek theater, aanschaf extra leesboeken, audioapparatuur, het versieren van de school, etc., etc.

We hopen hiermee voor u inzichtelijk te hebben gemaakt waar de ouderbijdragen aan besteed worden. Uiteraard kunt u de begroting voor het lopende schooljaar en een overzicht van de bestedingen van de vrijwillige ouderbijdragen van de afgelopen jaren inzien.

Komt u gerust langs tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. De vergaderingen zijn openbaar; op de schoolkalender staan de vergaderdata vermeld: u bent van harte welkom!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
namens Ouderraad O.B.S. de Speurneus

Claire Kluijfhout
penningmeester
ckluijfhout@gmail.com

Namens alle leerlingen: HARTELIJK DANK!
 


<< Terug naar het archief