21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Februari-maart nieuws    08-03-2016
Werkdag onderwijsteam: dinsdag 23 februari
- Groepsanalyses en groepsplannen maken.
Op 23 februari hebben alle leerkrachten gewerkt aan de groepsanalyses en de groepsplannen. De onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen worden hierbij in beeld gebracht en geactualiseerd. Wij willen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van alle kinderen verbeteren.
Dit maken we concreet door systematisch en in een cyclisch model te werken aan 4 fasen:
1. 1.Signaleren/ waarnemen. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
2. Analyseren/begrijpen. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.
 


2. Twee maal per jaar worden de plannen geactualiseerd:
1.Na de Cito M toetsen in maart
2.Na de Cito E toetsen in juli

Ouders die hier vragen over hebben kunnen hiermee bij de leerkracht terecht, tijdens de ouder/rapportgesprekken.

- Teaminformatie over de Kanjertraining.
In februari zijn we binnen groep 6 gestart met een Kanjertraining. Omdat een goede aanpak al snel voor een olievlekeffect kan zorgen, is het van belang dat het hele onderwijsteam op de hoogte is van de Kanjer-aanpak . De kanjertraining staat voor: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kinderen worden zich bewust van hun gedrag en hun kracht.
 

• Start Mindfulnesslessen in maart
Mindfulness is een aandachttraining waarbij je leert je aandacht doelbewust te richten op wat je op dit moment meemaakt, zonder hierover te oordelen.

Mindfulness krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid en wordt nu op verschillende plekken in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven aangeboden aan volwassenen. Er is inmiddels redelijk wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness op scholen. Onderzoek wijst uit dat de mindfulness training kinderen helpt om zich op school beter te concentreren, minder stress te ervaren en respectvoller met anderen om te gaan.

Barry Kicken is mindfulness trainer en heeft al op een aantal scholen in Limburg met succes mindfulness trainingen begeleid.
Barry zal de komende maanden 16 keer een kwartier tot 20 minuten in de klas komen om verschillende oefeningen met de kinderen te doen, samen met de leerkracht.

Daarnaast start Barry met een 2- tal ouderbijeenkomsten. Meer informatie is te lezen in de ouderbrief, onderaan dit februari-maart nieuws. Helaas zijn de kleutergroepen ( nog) niet opgenomen in het programma. We zijn wel de mogelijkheden aan het onderzoeken.

Wij zien erg uit naar de training en wensen Barry en de kinderen veel succes!

• Actie: “Wij trekken aan de bel”.
Samen met het Liliane fonds, staan we op 10 maart 1 minuutje stil, bij het onderwijs aan gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Of beter gezegd: Wij staan niet stil….maar laten van ons horen!!!!

• 17 maart teamstudiedag: groepsplannen afmaken en begrijpend lezen.
 


<< Terug naar het archief