21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Interessante lessen voor onze groep 8 leerlingen    20-07-2016

Wat doen onze schoolverlaters nog na eind Cito eindtoets?

Een veel gestelde vraag in onderwijsland, waar we graag antwoord op geven.

Bijna zit de basisschoolperiode erop. Onze groep 8 leerlingen zijn dan ook hard aan de slag met activiteiten die bij deze periode horen, zoals de schoolmusical en het schoolverlaterskamp.

Voor de schoolmusical zijn de groepen 8 in werkgroepen verdeeld, waardoor ieder kind een bijdrage levert aan het eindproduct, zoals kleding, decor, rekwisieten, dans, zang, muziek en techniek. Ook is er aandacht voor het vastleggen van de musical in de vorm van foto/ film en een musicalkrant. De werkgroepen en het oefenen van de musical zijn vn in de middaguren gepland.

In de ochtenduren krijgen de kinderen instructie- en verwerkingslessen. Deze lessen richten zich steeds meer op het leren leren, plannen, oplossingsgericht denken, samenwerken en overleggen. Vaardigheden gericht op het voortgezet onderwijs en op de toekomst. In de middaguren werken de kinderen aan hun planning: in werkgroepen, uit hun werkklapper of in projectvorm. Ook is er aandacht voor de onderzoekende houding van het kind of is er de mogelijkheid om tutor te zijn voor ( jongere) medeleerlingen.

Leerzame projecten als het “Gips-project” en de “verkeerseducatie dagen” zijn bewust aan het eind van de groep 8 periode gepland.

Educatieve lessen motiveren het leren.

Een mooi voorbeeld van leren met en van elkaar zijn de buitenlessen, waar aandacht is voor allerlei vakgebieden en verschillende vaardigheden. Zo ook op 29 juni.

In het kader van milieu-educatie kregen de kinderen het probleem van de ‘plastic soep’ voorgelegd en moesten rondom school op zoek naar plastic afval. Doormiddel van het kijken van het filmpje en het maken van de bijbehorende opdrachten was het de bedoeling om de kinderen in de toekomst bewuster om te laten gaan met het plastic afval. Aangezien onze school daar inmiddels ook bewust mee bezig is. 

Ook kregen jongere kinderen verkeersles van groep 8 om de regels van het veilig oversteken te oefenen.

Verder was er een rekenopdracht waarbij de kinderen van alles  met een rolmaat moesten opmeten en berekenen, een opdracht geheel in het Engels en hebben ze met krijt de woorden van spelling op de tegels geschreven.

Natuureducatie ( én rekenen) kwam goed tot zijn recht door de activiteiten waarbij de kinderen bomen moesten vergelijken en opmeten met een ‘neuskruis’ en rolmaat. Tevens hebben ze  zonnebloempitten  gezaaid en moesten daar nog opdrachten bij maken.

Om de kinderen ten slotte ook nog even lekker te laten bewegen, hebben ze in kleine groepjes gebasketbald.

 


<< Terug naar het archief