21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Verkeerssituatie OBS de Speurneus    25-11-2011
Wist u dat…
- er rond onze school een intensieve vermenging is
  van snel en langzaam verkeer?
- het tijdens het in- en uitgaan van onze school dus
  krioelt op straat van de kinderen,
  auto’s en fietsers?
- ondanks het feit dat veel ouders met hun kinderen
  in de buurt van de school wonen, ze toch vaak met
  de auto worden gebracht?
- wij constateren dat het parkeergedrag van ouders
  die hun kinderen van en naar school brengen soms
  te wensen over laat?
- wij ernaar streven school en omgeving in te richten
  als een veilig gebied voor iedereen?

Daarom willen wij u op de hoogte stellen van de volgende twee zaken:

• bij de ingang van de school, zijn sinds deze week paaltjes geplaatst, om te voorkomen dat auto’s op de stoep geparkeerd worden.

• de parkeerplek voor de schoolpoort (was eerst parkeerplek voor de bso-bussen) is nu invaliden-parkeerplek geworden. De invaliden-parkeerplekken in het doodlopende stuk straat zijn met ingang van deze week parkeerplak geworden voor drie bso-bussen.

Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u met het bovenstaande rekening zou willen houden en uw auto wil parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken!!!

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de speurneus

online adverteren www.m4n.nl
 


<< Terug naar het archief