21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Teamstudieochtend    09-11-2016

Teamstudiedag 16 november.

Op woensdag 16 november stond sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag op onze planning.

’s Ochtends was het thema intern, dat wil zeggen op schoolniveau gericht.

Onze beide intern begeleiders presenteerden de benodigde informatie in een overzichtelijke powerpoint.

Daarna gingen de groepsleerkrachten op groepsniveau aan de slag.

Gedurende deze werkochtend ontstonden afgestemde plannen van aanpak op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling,

waarmee in de praktijk gewerkt gaat worden.

Tussen de middag bezochten Nynke en Gwenda onze school.

Even tijd om bij te kletsen, na een lange periode van hun afwezigheid….en Gwenda….kwam natuurlijk babyshowen, samen met

broertje Wyatt. Wyatt is natuurlijk supertrots op babybroertje Logan.

Na de pauze namen bijna alle teamleden deel aan het bovenschools gedeelte. Door de Landgraafse scholen waren workshops

georganiseerd met interessante thema’s, onder andere: Brein en leren, Autisme, Kanjertraining, Mindfulness, enz. De workshops

werden veelal als zeer leerzaam ervaren.

Ook gaan alle leerkrachten een e-module volgen over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Dit laatste is momenteel een actueel, plaatselijk en landelijk thema.

Binnenkort ontvangen alle leerlingen een folder hierover: De Let op en Stop krant.

Ouders die interesse hebben over deze studiedag, of over het thema, zijn van harte welkom op school. Onze school heeft ook

2 aandachtfunctionarissen; voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat Janet Toussaint en voor de bovenbouw (5 t/m 8) is 

Joyce Duchateau de aandachtfunctionaris. Zij hebben een gerichte cursus gevolgd over het signaleren van kindermishandeling 
en huiselijk geweld.

Namens het team: Thea Penders.<< Terug naar het archief