21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Landelijke staking - lessen gaan gewoon door    05-03-2012
De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen dinsdag 6 maart te gaan staken tegen het wetsvoorstel voor Passend onderwijs. Het wetsvoorstel wordt 6, 7 en 8 maart a.s. behandeld in de Tweede Kamer.

Met de staking wijzen de bonden erop dat de bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend onderwijs de zorg voor de leerlingen en het streven naar optimale onderwijskwaliteit ernstig in gevaar brengt. In een aanvullende brief van de algemene onderwijsvakbond wordt aan u, (ouders / verzorgers), uitgelegd wat de consequenties van het wetsvoorstel zullen betekenen voor het onderwijs!

Het College van Bestuur van onderwijsstichting Movare zal op 6 maart geen actieve houding aannemen, maar het begrijpt heel goed dat medewerkers zich nog eenmaal willen laten horen voordat de politiek een definitief besluit neemt over de invulling van Passend onderwijs.

Daar enkele medewerkers van onze school op genoemde dag gebruikmaken van het stakingsrecht, zal er dinsdag 6 maart a.s. sprake zijn van een gewijzigd lesprogramma omdat er eventueel groepen worden samengevoegd.

Alle lessen gaan dus op dinsdag 6 maart gewoon door en er zal gezorgd worden voor opvang van alle leerlingen.

Wij vragen u om begrip voor deze situatie!

Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet namens het team,
Martijn Somberg
directeur
 


<< Terug naar het archief