21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Een nieuw schooljaar    13-08-2012
Beste ouders / verzorgers;
 
Welkom allemaal!
Maandag 13 augustus 2012.  Schooljaar 2012 – 2013 is begonnen!  Een nieuw jaar in een volgende groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne zomervakantie. In deze nieuwsbrief willen wij u informeren, zodat u goed op de hoogte bent van alle actuele zaken op de Speurneus!
 
Informatie avond schooljaar 2012 – 2013:
Wij nodigen u graag uit voor de algemene informatieavond op maandagavond 20 augustus 2012. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u alle relevante informatie die voor uw zoon / dochter van belang is voor dit schooljaar. Daarnaast geven de leerkrachten een toelichting op de inhoud van het jaarprogramma.
De groepen 1, 2, 5 & 6 starten om 19.00 uur en eindigen om 20.00 uur.
De groepen 3, 4, 7 & 8 starten om 20.15 uur en eindigen om 21.15 uur.
Wij hopen op uw komst!
 
Overblijven:
Vanaf woensdag 15 augustus 2012 tot en met vrijdag 31 augustus 2012 kunt u de overblijfkaart kopen in de grote hal van ons hoofdgebouw. De kosten zijn hetzelfde gebleven! Een leerling uit de onderbouw (groepen 1 t/m 4) betaalt € 50,00. Een leerling uit de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) betaalt € 60,00. Doordat de leerlingen uit de bovenbouw ook op vrijdagmiddag overblijven verschilt de prijs met de onderbouw!
Wij vragen u vriendelijk om binnen de aangegeven periode deze kaart te kopen.
Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om met losse muntjes te betalen. Deze muntjes zijn te koop op onze administratie en kosten € 0,50 per stuk.
 
Leerlingen brengen en ophalen:
U heeft iedere dag de mogelijkheid om uw zoon / dochter tot in de klas te brengen. Vanaf 08.20 uur (eerste bel) start de inlooptijd. Om 08.30 uur (tweede bel) gaan wij echt beginnen met de les en verzoeken wij  ouders de school te verlaten. Ook is het niet toegestaan om in gangen of op het schoolplein te blijven praten. Dit verstoort namelijk de rust van onze leerlingen en leerkrachten!
Bij het ophalen van uw zoon / dochter (ook in middagpauze) mag u 5 minuten voor het einde van de lestijd op het schoolplein wachten. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om niet in de school te wachten. Dit brengt de nodige onrust met zich mee!
Wij vragen u vriendelijk bovenstaande regels na te leven!
 
Schoolreis:
De leerlingen uit de bovenbouw gaan reeds  enkele jaren aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Deze activiteit staat bewust in deze periode gepland omdat de leerlingen alle ruimte in een attractiepark hebben en optimaal gebruik kunnen maken van alle attracties. Vervolgens heeft het voor de school als voordeel dat je een activiteit uit de drukke laatste periode van het schooljaar weghaalt!
Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om alle groepen aan het begin van het jaar op schoolreis te laten gaan.
De groepen 1, 2, 3 & 4 gaan op dinsdag 18 september 2012.
De groepen 5, 6, 7 & 8 gaan op vrijdag 21 september 2012.
De locaties blijven nog even geheim. In de onderbouw is het natuurlijk heel fijn dat er vanuit de ouders voldoende begeleiding meegaat! Schrijf u daarom tijdig in wanneer u een oproep van de leerkrachten krijgt!
 
Brigadieren:
Veiligheid boven alles! Iedere dag staan er brigadiers klaar om leerlingen veilig over te laten steken! Met name de Kantstraat vormt een belangrijk aandachtspunt. Graag willen wij een klemmend beroep doen op u als ouder om u op te geven als brigadierouder. Op deze wijze kunnen wij ervoor zorgen dat er iedere dag veilig kan worden overgestoken door al onze kinderen!
Het kost u als ouder maximaal 15 minuten. Uw kind(eren) mogen alvast in school in de eigen klas wachten op de leerkracht.
Indien u interesse heeft kunt u dit kenbaar maken bij Juf Gaby en/of Juf Janine!
Wij hopen op uw deelname!!
 
Ouderbijdrage:
In week 39 en 40 (24 september t/m 05 oktober 2012)  kunt u de ouderbijdrage voldoen bij de ouderraad! Iedere dag voor en na schooltijd zijn er ouders van de ouderraad aanwezig om uw bijdrage in ontvangst te nemen.
De kosten bedragen € 17,00 voor ieder oudste kind. Andere kinderen uit hetzelfde gezin betalen € 15,00.
Een financieel gezonde ouderraad kan ervoor zorgen dat er nog jarenlang allerlei activiteiten en feesten kunnen worden georganiseerd op onze Speurneus. Het is dus van groot belang dat alle leerlingen deelnemen!!!
De ouderraad rekent op u!!!!
 
Studiedagen en vrije dagen in schooljaar 2012 – 2013:
Deze week ontvangt u een nieuwe schoolkalender met daarop alle relevante informatie van dit schooljaar. Graag wil ik u de studiedagen en vrije dagen alvast doorgeven. Op deze dagen is de school gesloten en zijn alle leerlingen de gehele dag vrij:
Maandag 3 september 2012: studiedag, gehele dag vrij!
Vrijdag 21 december 2012: alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Maandag 25 februari 2013: studiedag, gehele dag vrij!
Vrijdag 17 mei 2013: studiedag, gehele dag vrij!
Vrijdag 21 juni 2013; vrije dag voor alle leerlingen!
Vrijdag 28 juni 2013; laatste schooldag; gehele dag vrij!
 
De komende zomervakantie start op donderdag 27 juni 2013 om 14.45 uur!
 
Buitengewoon verlof:
Regelmatig bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan te vragen voor hun zoon / dochter. Met enige klem willen wij u mededelen dat de leerplichtambtenaar hier bijzonder op gaat letten in dit schooljaar. Niet aanwezig zijn zonder geldige reden levert ouders een (flinke) boete op. Wij als school houden de absenten nauwkeurig bij en leggen hierover verantwoordelijkheid af bij de leerplicht.
 Vriendelijk verzoek aan u om hiermee rekening te houden!
 
Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond, gelukkig en gezellig schooljaar! Mochten er zaken zijn, kunt u altijd bij ons terecht! Laten wij er samen een mooi jaar van maken!
 
Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Vriendelijke groet namens het team,
Martijn Somberg
directeur
 


<< Terug naar het archief