21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Geslaagd inspectiebezoek!    08-11-2012
Beste ouders / verzorgers,
 
Afgelopen donderdag, 01 november 2012, heeft onze school de gehele dag bezoek gehad van de Inspecteur van het onderwijs. Doel van dit bezoek was dat de school door middel van een periodiek kwaliteitsonderzoek werd beoordeeld op diverse onderdelen.
De uitslag van een kwaliteitsonderzoek door de onderwijsinspectie bepaalt het arrangement van een basisschool. Bij wet is het verplicht om iedere basisschool in Nederland minstens 1x per vier jaar te bezoeken en een kwaliteitsonderzoek uit te voeren.  Bij een voldoende beoordeling krijgt een basisschool een basisarrangement. Bij een onvoldoende of zwak oordeel ontvangt de school een aangepast arrangement gekoppeld aan een verscherpt toezicht.
 
Met enige trots willen wij u vermelden dat de uitslag van het inspectiebezoek op onze school bijzonder goed is verlopen! De school is op een drietal (brede) kwaliteitsgebieden beoordeeld. Zo zijn de eindopbrengsten en tussenopbrengsten onderzocht (taal, rekenen en lezen), de zorg en begeleiding van leerlingen is bekeken en het onderdeel kwaliteitszorg en borging van kwaliteit is onder de loep genomen.
In haar oordeel concludeert de inspectie dat alle onderdelen naar behoren zijn! Op het gebied kwaliteitszorg en borging van kwaliteit scoort onze school uitzonderlijk goed!  
 
Het complete verslag van het onderzoek wordt binnen nu en vier weken openbaar gemaakt op de website van de Nederlandse onderwijsinspectie. U kunt hier de rapportage van het gehele onderzoek lezen. Via www.onderwijsinspectie.nl kunt u de naam van onze school en de plaatsnaam selecteren. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de rapportage te downloaden.
 
De beoordeling van het onderzoek geeft ons team een enorme stimulans om door te gaan met de ingezette schoolontwikkelingen om op deze wijze tegemoet te komen aan goed onderwijs voor uw kind(eren).

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Vriendelijk groet namens het team van OBS de Speurneus;
 
Martijn Somberg
directeur
 
 


<< Terug naar het archief