21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Prima uitslag CITO eindtoets!    22-03-2013

Begin maart hebben alle leerlingen de uitslag gekregen van de CITO eindtoets 2013. Een spannend moment voor de leerlingen en de leerkrachten. Na hard te hebben gewerkt mogen wij als school trots zijn op een bovengemiddeld goed schoolresultaat! Een compliment aan allen die zich hiervoor zo goed hebben ingezet!
 
U zult in alle media vast vernomen hebben dat er allerlei zaken rondom de CITO eindtoets spelen. Zo is het niet zeker of de Niveautoets in de toekomst blijft bestaan en daarnaast is er onenigheid tussen de staatssecretaris van onderwijs en de schoolbesturen over het al dan niet vrijgeven van schoolresultaten.

In onze optiek geeft de CITO toets een indicatie en weegt de leerkracht vervolgens af of het behaalde resultaat past bij de ontwikkeling en overige leerprestaties van de leerling! Met behulp van deze informatie maakt de school een weloverwogen advies voor de leerling voor een type voortgezet onderwijs. Wij houden u verder op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de CITO eindtoets in komende nieuwsbrieven!

 


<< Terug naar het archief