21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


OBS de Speurneus verwelkomt peuterspeelzaal De Rakkertjes    29-05-2013

Beste ouders / verzorgers:

Graag informeren wij u over de komst van een peuterspeelzaal op onze school. Bij aanvang van schooljaar 2013 – 2014 start peuterspeelzaal “De Rakkertjes” op de Speurneus!

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van onze school in vervulling. Met de komst van deze peuterspeelzaal in onze school zien wij een aantal kansen om in goede samenwerking  te werken aan een doorgaande lijn voor “aanstaande” kleuters. Daarnaast heeft het voor onze school een groot voordeel om mensen en aankomende leerlingen eerder bekend te maken met onze school.

Op dit moment is peuterspeelzaal “De Rakkertjes” gehuisvest in het gebouw van de voormalige basisschool Bei de Ling te Lauradorp. In de zomervakantie start een (kleine) verbouwing in onze school om alles in gereedheid te brengen zodat de peuterspeelzaal met ingang van het nieuwe schooljaar haar deuren in de kleuterbouw van het hoofdgebouw in onze school kan openen!

In eerste instantie zal de peuterspeelzaal starten met twee dagdelen per week, te weten de dinsdag- en donderdagochtend. Het is onze gezamenlijke ambitie om uit te groeien naar meer dagdelen. Over exacte aanvangstijden en eindtijden zijn wij nog in gesprek. De doelstelling hierbij is dat deze tijden goed aansluiten op onze schooltijden. U wordt hierover z.s.m. verder geïnformeerd.

Mocht u hieromtrent nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot de directie van onze school.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, mede namens peuterspeelzaal “De Rakkertjes” en het team van OBS de Speurneus,
 
Martijn Somberg
directeur


 

 << Terug naar het archief