21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...


Welkom allemaal!    12-08-2013
Maandag 12 augustus 2013 is aangebroken! Schooljaar 2013 – 2014 is begonnen!. Een nieuw jaar in een volgende groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne, ontspannen zomervakantie.
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren, zodat u goed op de hoogte bent van alle actuele zaken op de Speurneus!

 
Peuterspeelzaal:
Met enige trots kunnen wij u vermelden dat per 13 augustus peuterspeelzaal “De Rakkertjes” haar deuren opent in ons hoofdgebouw. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!
Mocht u vragen hebben m.b.t. aanmelding of overige zaken, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met peuterwerk Landgraaf. Telefoonnummer: 045- 531 19 83.
 
Informatie avond schooljaar 2013 – 2014:
Wij nodigen u graag uit voor de algemene informatieavond op maandagavond 19 augustus 2013. Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u alle relevante informatie die voor uw zoon / dochter van belang is voor dit schooljaar.
Daarnaast geven de leerkrachten een uitgebreide toelichting op de inhoud van het jaarprogramma en ontvangt u informatie m.b.t. regels en afspraken die wij als school met u en uw kind(eren) maken.
De groepen 1, 2, 5 & 6 starten om 19.00 uur en eindigen om 20.00 uur.
De groepen 3, 4, 7 & 8 starten om 20.15 uur en eindigen om 21.15 uur.
 
Wij rekenen op uw komst!
 
Overblijven:
Vanaf woensdag 14 augustus 2013 t/m vrijdag 30 augustus 2013 kunt u de overblijfjaarkaart kopen in de grote hal van ons hoofdgebouw. De kosten zijn hetzelfde gebleven!
Een leerling uit de onderbouw ( groepen 1 t/m 4) betaalt € 50,00. Een leerling uit de bovenbouw ( groepen 5 t/m/ 8) betaalt € 60,00. Doordat de leerlingen uit de bovenbouw ook op vrijdagmiddag overblijven verschilt het bedrag met de onderbouw.
Wij vragen u vriendelijk om binnen de aangegeven periode deze kaart te kopen. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om te betalen met overblijfmuntjes. Deze muntjes zijn te koop op onze administratie en kosten
€ 0,50 per stuk.
 
Leerlingen brengen en ophalen:
U heeft iedere dag de mogelijkheid om uw zoon / dochter tot in de klas te brengen. Vanaf 08.20 uur ( eerste bel) start de inlooptijd. Om 08.30 uur ( tweede bel) gaan wij echt starten met de les en verzoeken wij ouders om de school te verlaten. Het is niet toegestaan om in gangen of op het schoolplein te blijven praten. Dit verstoort de rust van onze leerlingen en leerkrachten!
Bij het ophalen van uw zoon / dochter ( ook in de middagpauze indien uw kind thuis overblijft), mag u 5 minuten voor het einde van de lestijd op het schoolplein wachten. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om niet in de school te wachten.
Alvast dank voor uw medewerking!
 
Schoolreis:
De leerlingen uit de bovenbouw gaan reeds al enkele jaren aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Afgelopen schooljaar heeft  het team er bewust voor gekozen om het schoolreisje voor de onderbouw ook te verplaatsen naar het begin van het schooljaar. Op deze wijze kunnen de kinderen optimaal genieten en hebben zij alle ruimte in een attractiepark.
Hieronder kunt u lezen op welke data onze schoolreisjes staan ingepland:
 
De groepen 1 & 2 gaan op dinsdag 17 september 2013.
De groepen 3 t/m 8 gaan op vrijdag 20 september 2013.
 
In de onderbouw ( t/m groep 4) is het natuurlijk heel fijn dat er vanuit de ouders voldoende begeleiding meegaat! Schrijf u daarom tijdig in wanneer u een oproep van de leerkracht krijgt!
 
Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2013 – 2014:
Deze week ontvangt u een nieuwe schoolkalender met daarop alle relevante informatie voor dit schooljaar. Graag wil ik u alvast de studiedagen en vrije dagen ( collectieve compensatiedagen) aan u doorgeven. Op deze dagen is de school gesloten en zijn alle leerlingen de gehele dag vrij:
 
Maandag 09 september 2013: Studiedag team, gehele dag vrij.
Donderdag 05 december 2013: Alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Vrijdag 20 december 2013: Alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Donderdag 20 februari 2014: Studiedag team, gehele dag vrij.
Vrijdag 18 april & dinsdag 22 april 2014: Extra vrije dagen Paasweekend, alle leerlingen de gehele dag vrij.
Vrijdag 23 mei 2014: Studiedag team, gehele dag vrij.
Vrijdag 04 juli 2014: Vrije dag, alle leerlingen groep 1 t/m 7 vrij. Groep 8 schoolkamp.
Vrijdag 11 juli 2014: Vrije dag, alle leerlingen de gehele dag vrij.
 
De komende zomervakantie start op donderdag 10 juli 2014 om 14.45 uur.
 
Aanvraag buitengewoon verlof:
Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de school alleen in urgente gevallen hiervoor toestemming geeft. Volgens de wet zijn leerlingen vanaf hun vijfde levensjaar leerplichting. De directie van de school legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in samenspraak met de school of de verlofaanvraag wordt goedgekeurd.
Aan u het vriendelijke verzoek om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee om te gaan.
 
Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond en gezellig schooljaar. Mocht u vragen en /of opmerkingen hebben, kunt u altijd bij ons terecht zodat wij u (zover als mogelijk) goed kunnen helpen.
Laten wij er samen een mooi en positief schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Speurneus:
 
Martijn Somberg
directeu

Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek


<< Terug naar het archief