21-09-2017

Weet ons te vinden op onze nieuwe website
Nieuwspagina...

11-07-2017

Fijne vakantie gewenst
Nieuwspagina...

29-06-2017

Zomerfeest 1 juli
Nieuwspagina...

13-06-2017

Het Afrikaproject
Nieuwspagina...

Combinatiegroepen

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we in de kleutergroepen van OBS De Speurneus overgestapt op combinatiegroepen. We zijn van mening dat deze nieuwe indeling grote voordelen heeft.

Een voordeel is dat de instroom van leerlingen over alle kleutergroepen kan worden verdeeld. De groepen zijn daardoor ongeveer van gelijke grootte en de opvang van nieuwe leerlingen vindt in kleine aantallen tegelijk plaats. Bovendien kan een kind dat pas op school is op een natuurlijke manier via spelen en samenwerken veel leren van een ouder kind.

Ook voor de oudste kleuter heeft de samenwerking voordelen. Een kind voelt zich groot en krijgt zelfvertrouwen als het een ander kind kan helpen. Bovendien herhaalt het kind de leerstof als het iemand anders uitleg helpt. Er is een andere dynamiek dan in een homogene groep en er is veel minder concurrentiestrijd tussen kinderen.

Het werken met combinatiegroepen kan ook een voordeel zijn voor kinderen die in één of meer ontwikkelingsgebieden achterlopen of juist vooruit zijn. Ze kunnen makkelijker aanschuiven bij de instructie van het andere deel van de groep. Zwakke leerlingen uit de hoogste groep krijgen meer uitleg en herhaling, terwijl goede leerlingen uit de laagste groep in aanraking komen met meer uitdagende lesstof.

Ondanks dat groep 1 en 2 in één lokaal zit worden kinderen op hun eigen ontwikkelingsniveau aangesproken. Tijdens de werklessen zijn kinderen ingedeeld in kleine groepjes met ontwikkelingsgelijken. Activiteiten worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kleine groep en ook de instructie wordt aangepast waar nodig.(verkorte of verlengde instructie). Kinderen leren al snel zelfstandig werken als de leerkracht met de kleine groep aan de slag gaat.

We hopen u via deze weg zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben over de overstap naar combinatiegroepen in de kleutergroepen. Heeft u nog vragen over de inhoud van het onderwijs. Maak dan een afspraak met één van de leerkrachten.

Er is Post!
De jongste kinderen van OBS De Speurneus werden eind januari verrast door post van basisschool Langeberg in Brunssum. De post bestond uit mooie tekeningen en een echte brief. Nieuwsgierig werd alles bekeken en uitgebreid besproken samen met de juf.
In de brief stelden de kinderen en juffen van basisschool Langeberg zich voor. Ook vertelden ze iets over hun school en over de werkjes in de klas. Al snel kwam vanuit de kinderen van OBS de Speurneus het idee naar voren om ook een brief en tekeningen te maken. Op dit moment wordt er dan ook hard gewerkt om iets moois terug te sturen. Als alles goed gaat kunnen de kinderen van basisschool Langeberg al voor de carnavalsvakantie een brief terug verwachten. Wat willen we hiermee bereiken? Door te corresponderen zijn kinderen op een functionele manier met taal, andermans ervaringen, belevenissen, opvattingen, leefsituaties en cultuur bezig. Ook kunnen kinderen ervaren hoe zinvol en plezierig schrijven kan zijn. De muren in de klas en de school worden doorbroken. Dit houdt een verruiming van de sociale contacten, van de horizon van het kind in. Het ontvangen van correspondentie kan ook een aanleiding of een stimulans zijn om bepaalde projecten op te starten, om informatie over een bepaald item op te zoeken, om te discussiëren, om uitstappen te maken, kortom om allerlei activiteiten uit te werken. De correspondentie is te bewonderen door kinderen en ouders, een en ander hangt op in de klas!